Tag Archives: sư phạm ngôn ngữ Anh

Liên Thông Đại Học Sư Phạm,Học ĐH Sư Phạm Anh, Ngôn Ngữ Anh

THÔNG TIN TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG ANH: Tên chương trình đào tạo:NHẬN HỒ SƠ LIÊN THÔNG SƯ PHẠM TIẾNG ANH Sư phạm tiếng Anh (English Language Teacher Education) Đối tượng tuyển sinh:Ngành Sư phạm tiếng Anh (Mã ngành: 7140231) Thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng cùng hoặc khác […]