Tag Archives: Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

Ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp Mã ngành: 7140214

Ngành Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp là một ngành học đang có nhu cầu cao về nhân lực, bởi ngành học này rất đang dạng về việc làm, ngoài việc dạy học, các bạn còn có thể làm những việc liên quan đến kỹ thuật, cơ khí, điện tử… Vì vậy, trong những năm […]