Tag Archives: Sơn Tây

Trường Đại học Lao động Xã hội (Cơ sở Sơn Tây)

Tên trường: Đại học Lao động Xã hội (Cơ sở Sơn Tây) Tên tiếng Anh: University of Labour and Social Affairs (ULSA) Mã trường: DLT Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Liên thông – Tại chức Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông […]

Đại học Lao động Xã hội (Cơ sở Sơn Tây)

Tên trường: Đại học Lao động Xã hội (Cơ sở Hà Nội) Tên tiếng Anh: University of Labour and Social Affairs (ULSA) Mã trường: DLX Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Liên thông – Tại chức Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông […]