Tag Archives: Software Engineering

Ngành Kỹ thuật phần mềm Mã ngành: 7480103

Sự phát triển mạnh mẽ của thị trường công nghệ khiến cơ hội và nhu cầu của ngành Kỹ thuật phần mềm ngày càng lớn. Đây là ngành học được đánh giá cao trong nhóm ngành Công nghệ thông tin. Bài viết dưới đây xin chia sẻ thông tin tổng quan về ngành học tiềm […]