Tag Archives: Số 456 Minh Khai

Đại học Kinh tế Kỹ thuật – Công nghiệp (Cơ sở Hà Nội)

Tên trường: Đại học Kinh tế Kỹ thuật – Công nghiệp (Cơ sở Hà Nội) Tên tiếng Anh: University of Economic and Technical Industries (UNETI) Mã trường: DKK Loại trường: Công lập Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp Chương trình Khung các ngành đào tạo […]