Tag Archives: Số 353 Trần Hưng Đạo

Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp (Cơ sở Nam Định)

Tên trường: Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp (Cơ sở Nam Định) Tên tiếng Anh: University Of Economic and Technical Industries (UNETI) Mã trường: DKD Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Đại học – Sau đại học – Liên thông – Văn bằng 2 – Liên kết quốc tế […]