Tag Archives: Số 298 Đường Cầu Diễn

ĐH Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ (Đang nhận hồ Sơ)

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm (Đang nhận hồ Sơ) , chi tiết như sau: I/ Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh TT Ngành đào tạo Mã số Chỉ tiêu (dự kiến) 1 Kỹ thuật Cơ khí 8520103 15 2 Kỹ thuật […]