Tag Archives: Số 18 Phố Viên

Đại học Mỏ – Địa chất (Cơ sở Hà Nội)

Tên trường: Đại học Mỏ – Địa chất (cơ sở Hà Nội) Tên tiếng Anh: Hanoi University of Mining and Geology (HUMG) Mã trường: MDA Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Liên thông – Văn bằng 2 – Sau đại học -Tại chức Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại […]