Tag Archives: số 144

QHY Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tên trường: Trường Đại học Y Dược (ĐHQG Hà Nội) Tên tiếng Anh: University of Medicine and Pharmacy (Hanoi National University) Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định thành lập Trường ĐH Y Dược thuộc ĐHQGHN Xem chi tiết tại đây Mã trường: QHY Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học […]