Tag Archives: số 144 Xuân Thủy

Đại học Giáo dục tuyển sinh đào tạo sau đại học (Đang nhận hồ Sơ)

TT Tên ngành /chuyên ngành Mã số I Bậc Thạc sĩ 1 LL&PPDH bộ môn Toán 8140209.01 2 LL&PPDH bộ môn Vật lý 8140211.01 3 LL&PPDH bộ môn Hóa học 8140212.01 4 LL&PPDH bộ môn Sinh học 8140213.01 5 LL&PPDH bộ môn Ngữ văn 8140217.01 6 LL&PPDH bộ môn Lịch sử 8140218.01 7 Tâm lý […]