Tag Archives: Số 139

Trường Đại học Mỏ Địa chất (Cơ sở Vũng Tàu)

Tên trường: Đại học Mỏ Địa chất (CS Vũng Tàu) Tên tiếng Anh: Hanoi University of Mining and Geology (HUMG) Mã trường: MDA Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Văn bằng 2 – Liên kết quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông […]