Tag Archives: Số 13

Trường Đại học Dược Hà Nội

Tên trường: Đại học Dược Hà Nội Tên tiếng Anh: Hanoi University of Pharmacy (HUP) Mã trường: DKH Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Tại chức – Văn bằng 2 – hợp tác quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học […]