Tag Archives: sĩ quan

Đại học Trần Quốc Tuấn (Sĩ Quan Lục quân 1)

Tên trường: Đại học Trần Quốc Tuấn (Sĩ quan Lục quân 1) Tên tiếng Anh: The Army officer College N­o1 (TQT Uni) Mã trường: LAH Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – ĐH VB2 chính Quy – Sau đại học – Tiến sĩ – Bồi dưỡng (Sơ cấp) Chương trình Khung các […]

Học viện Phòng Không – Không Quân

Tên trường: Học viện Phòng không – Không quân Tên tiếng Anh: Air Defense-Air Force Academy (ADAFA) Mã trường: PKH Loại trường: Quân sự Hệ đào tạo: Đại học – ĐH VB2 chính Quy – Sau đại học – Tiến sĩ – Bồi dưỡng (Sơ cấp) Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ […]