Tag Archives: Sĩ quan Pháo binh

Trường Sĩ quan Pháo Binh

Tên trường: Sĩ quan Pháo binh Tên tiếng Anh: The College of Artillery Officer is Training (SQPB) Mã trường: LBH Loại trường: Quân sự Hệ đào tạo: Cao đẳng – Đại học – Liên kết Quốc tế Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học Cục Đào tạo,Bộ Quốc Phòng Các trường […]