Tag Archives: Sĩ quan Lục quân 2

Trường Sĩ quan Lục quân 2 (ĐH Nguyễn Huệ)

Tên trường: Đại học Nguyễn Huệ (Sĩ quan Lục quân 2) Tên tiếng Anh: Nguyễn Huệ University (NHU) Mã trường: LBH Loại trường: Quân sự Hệ đào tạo: Cao đẳng – Đại học – Liên kết Quốc tế Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học Cục Đào tạo,Bộ Quốc Phòng Các […]