Tag Archives: Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự Vinhempich

Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự Vinhempich

Sơ tuyển sinh Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Vinhempich) Trường Đại học Trần Đại Nghĩa (Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự Vinhempich) Tên trường: Tên quân sự: Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Vinhempich) Tên dân sự: Trường Đại học Trần Đại Nghĩa Tên tiếng Anh: Tran Dai Nghia University (TDNU) […]