Tag Archives: Sĩ Quan Đặc Công ( Bộ Quốc Phòng)

Trường Sĩ quan Đặc công

Tên trường: Sĩ Quan Đặc Công ( Bộ Quốc Phòng) Tên tiếng Anh: Commandos School (Ministry of Defense) Mã trường: DCH Loại trường: Quân sự Hệ đào tạo: Cao đẳng – Đại học – Liên kết Quốc tế Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học Cục Đào tạo,Bộ Quốc Phòng Các […]