Tag Archives: School of Physical Education

Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế

Tên trường: Khoa Giáo dục Thể chất – Đại học Huế Tên tiếng Anh: School of Physical Education – Hue University Mã trường: DHC Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp Chương trình Khung các ngành đào […]