Tag Archives: School of Hospitality and Tourism

Trường Khoa Du lịch, Đại học Huế

Tên trường: Khoa Du lịch – Đại học Huế Tên tiếng Anh: School of Hospitality and Tourism – Hue University (HAT) Mã trường: DHD Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học – Đại học văn bằng 2 Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, […]