Tag Archives: School of Chemistry Officers

Trường Sỹ quan Công Binh

Tên trường: Đại học Ngô Quyền (Sĩ quan Công binh) Tên tiếng Anh: Ngo Quyen University (NQU) Mã trường: SNH Loại trường: Quân sự Hệ đào tạo: Đại Học Liên Thông – Đại học – Liên kết Quốc tế Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học Cục Đào tạo,Bộ Quốc Phòng […]

Trường Sĩ quan Phòng Hóa

Tên trường: Sĩ quan Phòng hóa – Bộ Tư lệnh Hóa học Tên tiếng Anh: School of Chemistry Officers – Chemical Command Mã trường: HGH Loại trường: Quân sự Hệ đào tạo: Cao đẳng – Đại học – Liên kết Quốc tế Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học Cục Đào […]