Tag Archives: sang tac tac pham

Ngành Sáng tác Văn học mã ngành 7220110

Sáng tác văn học là quá trình sáng tạo tác phẩm văn học nghệ thuật của con người, người nghệ sĩ phải có những phẩm chất và tài năng đặc biệt mới có thể sáng tác văn học. Sáng tác văn học là một ngành tương đối mới, tạo ra cơ hội phát triển cho […]