Tag Archives: Saigon University (SGU)

Trường Đại học Sài Gòn

Tên trường: Đại học Sài Gòn Tên tiếng Anh: Saigon University (SGU) Mã trường: SGD Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Đại học – Sau đại học – Liên thông – Tại chức – Văn bằng 2 – Liên kết quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh Liên […]