Tag Archives: s Police University (PPU)

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (T48)

Tên trường: Đại học Cảnh sát Nhân dân Tên tiếng anh: People,s Police University (PPU) Mã trường: CSS Loại trường: Quân sự Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Tại chức – Liên thông – Văn bằng 2 Khung chương trình đào tạo trình độ ĐH (Cục Đào Tạo & Bộ Công […]