Tag Archives: quyết định

Đại học Trần Quốc Tuấn (Sĩ Quan Lục quân 1)

Tên trường: Đại học Trần Quốc Tuấn (Sĩ quan Lục quân 1) Tên tiếng Anh: The Army officer College N­o1 (TQT Uni) Mã trường: LAH Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – ĐH VB2 chính Quy – Sau đại học – Tiến sĩ – Bồi dưỡng (Sơ cấp) Chương trình Khung các […]