Tag Archives: Quy Nhon University (QNU)

Trường Đại học Quy Nhơn

Tên trường: Đại học Quy Nhơn Tên tiếng Anh: Quy Nhon University (QNU) Mã trường: DQN Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Tại chức, từ xa – hợp tác Quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung […]