Tag Archives: quốc phòng

Học viện Phòng Không – Không Quân

Tên trường: Học viện Phòng không – Không quân Tên tiếng Anh: Air Defense-Air Force Academy (ADAFA) Mã trường: PKH Loại trường: Quân sự Hệ đào tạo: Đại học – ĐH VB2 chính Quy – Sau đại học – Tiến sĩ – Bồi dưỡng (Sơ cấp) Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ […]