Tag Archives: Quang Trung University (QTU)

Trường Đại học Quang Trung

Tên trường: Đại học Quang Trung Tên tiếng Anh: Quang Trung University (QTU) Mã trường: DQT Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Văn bằng 2 Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp Chương trình Khung […]