Tag Archives: Quang Tri Campus (HU-QTC)

Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

Tên trường: Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị Tên tiếng Anh: Hue University – Quang Tri Campus (HU-QTC) Mã trường: DHQ Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Văn bằng 2 Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, […]