Tag Archives: Quang điện tử và quang tử

Ngành Khoa học vật liệu mã ngành: 7440122

Vật liệu ngày càng khẳng định vai trò quan trọng của mình trong đổi mới công nghệ, việc đẩy mạnh nghiên cứu ngành Khoa học vật liệu có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển công nghệ. Để bạn hiểu rõ hơn về ngành học này, bài viết xin chia sẻ một số […]