Tag Archives: Quản trị nông trại

Ngành Nông học Mã ngành: 7620109

Theo nhận định của những chuyên gia phân tích về nguồn lao động, hiện nay, nhu cầu nhân lực tại các nhóm ngành nông nghiệp rất lớn, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao. Đây chính là cơ hội để sinh viên ngành Nông học nói riêng và nhóm ngành Nông nghiệp nói riêng […]