Tag Archives: Quản trị logistics

Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Mã ngành: 7510605

Trong khối ngành Kinh doanh, quản lý, bên cạnh các ngành nghề nổi bật như Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Marketing… thì vẫn còn một ngành nghề giữ vai trò quan trọng trong quá trình thúc đẩy phát triển kinh tế hội nhập, đó là ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung […]