Tag Archives: Quản trị dự án đầu tư công

Ngành Quản lý công mã ngành: 7340403

Quản lý công là một ngành quản lý hành chính nhà nước, thực hiện bởi các công chức nhà nước và những người làm việc trong cơ quan, tổ chức công ở mọi cấp của chính phủ. Đây là ngành học tương đối mới mẻ, có đầu ra vô cũng hấp dẫn mà các bạn […]