Tag Archives: Quận Thanh Xuân

QHT Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tên trường: Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội Tên tiếng Anh: VNU – University of Science (VNU – US) Mã trường: QHT Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Tại chức – Liên kết quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh […]