Tag Archives: #kỳ thi tốt nghiệp THPT

Ngành An toàn thông tin Mã ngành: 7480202

Cùng với nhu cầu bảo mật thông tin của cá nhân, doanh nghiệp ngày càng cao, An toàn thông tin đang là ngành học được đánh giá cao trong nhóm ngành Công nghệ thông tin. Dưới đây, bài viết xin chia sẻ những thông tin thí sinh cần biết về ngành An toàn thông tin. […]

Ngành Khoa học máy tính Mã ngành: 7480101

Sự bùng nổ của công nghệ thông tin với cuộc cách mạng 4.0 đã và ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực của đời sống. Lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin đang có sức hút rất lớn với các bạn trẻ. Bài viết dưới đây xin chia sẻ thông tin tổng quan về […]