Tag Archives: kiến nghị

Các nhóm ngành đào tạo MỸ THUẬT ỨNG DỤNG và MỸ THUẬT

Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (Hiệp hội) đã có Công văn số 60/HH-VP gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiến nghị điều chỉnh mức chỉ tiêu tuyển sinh cho khối ngành Mỹ thuật Công nghiệp. Theo đó, Hiệp hội đã nhận được công văn ngày 22/5/2020 của […]