Tag Archives: #Khoa Khoa học và công nghệ vật liệu

Nhóm ngành VẬT LIỆU, LUYỆN KIM VÀ MÔI TRƯỜNG, CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

Nhóm ngành CÔNG NGHỆ HÓA HỌC, VẬT LIỆU, LUYỆN KIM VÀ MÔI TRƯỜNG là một nhánh của khoa học ứng dụng, khoa học sự sống cùng với toán học ứng dụng và kinh tế để tạo ra quá trình chuyển hóa, vận chuyển, sử dụng hóa chất, vật liệu và năng lượng đúng cách.Cơ sở […]