Tag Archives: khoa co khi

Nhóm ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Tổng quan về ngành Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ kỹ thuật cơ khí ). Kỹ thuật Cơ khí là một trong những ngành then chốt đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của toàn cầu. Đây là ngành tham gia vào các khâu từ máy móc vận hành cho đến dây […]