Tag Archives: Khoa Biên phòng

Học Viện Biên Phòng

Tuyển sinh Đại Học Học viện Biên phòng Tên trường: Học viện Biên phòng Tên tiếng Anh: Border Guard Academy (HVBP) Mã trường: BPH Loại trường: Quân sự Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học Cục Đào tạo,Bộ Quốc Phòng Các trường […]