Tag Archives: Khanh Hoa University (UKH)

Trường Đại học Khánh Hòa

Tên trường: Đại học Khánh Hòa Tên tiếng Anh: Khanh Hoa University (UKH) Mã trường: UKH Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Tại chức – Văn bằng 2 – hợp tác quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao […]