Tag Archives: kenh tuyen sinh dai hoc

Ngành Quản lý dự án mã ngành: 7340409

Ngành Quản lý dự án là một ngành học còn khá mới ở nước ta, vì vậy chưa có nhiều người biết đến ngành này. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cơ bản về ngành Quản lý dự án như các trường đào tạo, cơ hội việc làm […]