Tag Archives: Judicial Academy (JA)

Học viện Tư pháp (Cơ sở Thành Phố Hồ Chí Minh)

Tên trường: Học viện Tư pháp (Cơ sở Thành Phố Hồ Chí Minh) Tên tiếng anh: Judicial Academy  (JA) Mã trường: HVC Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học – Tại chức Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo) […]