Tag Archives: IUH Thanh Hoa Campus

Phân hiệu Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM tại Thanh Hóa

Tên trường: Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Cơ sở Thanh Hóa) Tên tiếng Anh: Industrial University of Ho Chi Minh City (IUH) ( Thanh Hoa Campus) Mã trường: IUH Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học – Văn bằng 2 Khung Đào tạo tuyển sinh Liên […]