Tag Archives: International School of Thai Nguyen University (ISTNU)

Trường Đại Học Quốc tế (Đại học Thái Nguyên)

Tên trường: Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên Tên tiếng Anh: International School of Thai Nguyen University (ISTNU) Mã trường: DTQ Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Liên thông – Liên kết Quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông […]