Tag Archives: Industrial University of Ho Chi Minh City (IUH)

Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Tên trường: Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Tên tiếng Anh: Industrial University of Ho Chi Minh City (IUH) Mã trường: IUH Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học – Văn bằng 2 – hợp tác quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại […]