Tag Archives: huyện

Ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ mã ngành: 7860113

Lực lượng phòng cháy chữa cháy có nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về ngành học ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tìm hiểu ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Phòng cháy […]