Tag Archives: Huyện Văn Giang

Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam

Tên trường: Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam Tên tiếng Anh: Tokyo Human Health Sciences University Vietnam (THUV) Mã trường: THU Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Tại chức – Liên thông Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và […]