Tag Archives: huyện Sóc Sơn

Đại Học Điện lực (Cơ sở Hà Nội)

Tên trường: Đại học Điện lực (Cơ sở Sóc Sơn) Tên tiếng Anh: Electric Power University (EPU) Mã trường: DDL Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Sau đại học – Đại học – Hợp tác quốc tế –  Liên thông – Văn bằng 2 Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và […]