Tag Archives: Hue University

ĐH Huế tuyển sinh Cao học (Đang nhận hồ Sơ)

Đại học Huế thông báo tuyển sinh cao học (Đang nhận hồ Sơ) vào các ngành của các trường đại học thành viên, các trường và khoa thuộc Đại học Huế (xem chi tiết tại file đính kèm):  THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC ĐH Kinh tế – ĐH Huế tuyển sinh Cao học CÁC […]

Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

Tên trường: Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị Tên tiếng Anh: Hue University – Quang Tri Campus (HU-QTC) Mã trường: DHQ Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Văn bằng 2 Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, […]

Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế

Tên trường: Khoa Giáo dục Thể chất – Đại học Huế Tên tiếng Anh: School of Physical Education – Hue University Mã trường: DHC Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp Chương trình Khung các ngành đào […]

Trường Đại học Nghệ Thuật, Đại học Huế

Tên trường: Đại học Nghệ thuật – Đại học Huế Tên tiếng Anh: Hue University – College of Arts Mã trường: DHN Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Đại học – Sau đại học – Liên thông – Văn bằng 2 – Hợp tác đào tạo Khung Đào tạo tuyển sinh […]

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

Tên trường: Đại học Kinh tế – Đại học Huế Tên tiếng Anh: Hue College of Economics – Hue University Mã trường: DHK Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Văn bằng 2 Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, […]

Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế

Tên trường: Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế Tên tiếng Anh: University of Foreign Languages – Hue University Mã trường: DHF Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Văn bằng 2 Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, […]

Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Tên trường: Đại học Luật – Đại học Huế Tên tiếng Anh: University of Law – Hue University Mã trường: DHA Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học – Liên thông – Tại chức – Văn bằng 2 Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao […]

Hệ Thống Đào Tạo Đại học Huế

Đại học HUẾ >>> Viện Đại học Huế >>> Các Trường Đại học thành viên trực thuộc Đại học Huế DHC Khoa Giáo dục Thể chất – ĐH Huế DHD Khoa Du lịch – ĐH Huế DHF Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Huế DHK Trường Đại học Kinh tế – ĐH Huế DHL […]