Tag Archives: Hue University of Sciences

Trường Đại học Khoa Học, Đại học Huế

Tên trường: Đại học Khoa học – Đại học Huế Tên tiếng Anh: Hue University of Sciences Mã trường: DHT Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng chuyển tiếp – Đại học – Sau đại học – Liên thông – Văn bằng 2 – Hợp tác đào tạo Khung Đào tạo tuyển sinh […]