Tag Archives: Hue University of Medicine and Pharmacy (Hue UMP)

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Tên trường: Đại học Y dược – Đại học Huế Tên tiếng Anh: Hue University of Medicine and Pharmacy  (Hue UMP) Mã trường: DHY Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học – Liên thông – Liên kết quốc tế – Tại chức Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông […]